Miljöbilar – ändrat förmånsvärde

Miljöbilar – ändrat förmånsvärde

Nu har riksdagen bifallit förslaget som innebär att beräkningen av förmånsvärdet på miljöbilar ändras. Den tydligaste effekten av beslutet blir att riktigt dyra elbilar får ett högre förmånsvärde (lägre nedsättning).  ”Närmast jämförbara bil” försvinner  Regeln...
Nu kan man söka ersättning för karens

Nu kan man söka ersättning för karens

Nu går det att söka ersättning för karens på Försäkringskassans hemsida. Detta gäller retroaktivt från 8 december och ersättning för karens ges till och med mars 2022. För att ha rätt till ersättning måste ansökan vara inne senast 30 juni 2022. Detta gäller alltså...
Höjt tak i sjukförsäkringen

Höjt tak i sjukförsäkringen

Riksdagen har beslutat om en del nyheter i sjukförsäkringen. Den kanske mest oväntade – och som berör väldigt många – är höjningen av taket från 8 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Taket i sjukförsäkringen höjs till 10 prisbasbelopp 1 juli 2018 höjdes taket i...
Tjänsteställe vid distansarbete

Tjänsteställe vid distansarbete

Skatteverket har i ett ställningstagande förtydligat att en anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler har sitt tjänsteställe där, även om den anställde har möjlighet att arbeta på andra platser under mer än 50% av sin arbetstid. Allt...
Coronagåva och fri parkering även 2021

Coronagåva och fri parkering även 2021

Riksdagen har beslutat att coronagåvor och fri parkering i anslutning till arbetet är skattefria även under 2021.  Skattefri gåva  Coronagåvan var en tillfällig skattefri gåva som en arbetsgivare kunde ge anställda under 2020. Gåvor från arbetsgivare till...