Omställningsstödet förlängs igen

Omställningsstödet förlängs igen

Omställningsstöd – maj och juni  Regeringen har meddelat att man är överens med samarbetspartierna om att förlänga omställningsstödet så att det även gäller för perioderna maj och juni.  Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stödet...
De tillfälliga anstånden förlängs

De tillfälliga anstånden förlängs

Riksdagen har beslutat att förlänga anståndstiden för inbetalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms. Förlängs ytterligare ett år Riksdagen har beslutat att anståndstiden efter ansökan ska kunna förlängas med ytterligare ett år för alla som har beviljats...
Brexit

Brexit

Storbritannien lämnade EU 31 januari 2020. Det övergångsavtal som gällde mellan EU och Storbritannien t o m 31 december 2020 har nu också gått ut. Detta innebär att det blir en del effekter för handel med Storbritannien. Import/export I och med Storbritanniens utträde...
Tillfälligt stöd för hyreskostnader

Tillfälligt stöd för hyreskostnader

Stöd vid hyresnedsättningar  Stödet till hyresvärdar som sätter ned lokalhyran i vissa branscher har förlängts till och med 28 februari 2021. Tidigare gällde … Riksdagen har beslutat att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänker hyrorna för...
Förlängt stöd vid sjukdom

Förlängt stöd vid sjukdom

Regeringen föreslår att de förstärkta åtgärderna för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom förlängs. Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid, ersättningen för den första sjukdagen...
Nya momsregler vid e-handel med konsumenter

Nya momsregler vid e-handel med konsumenter

Riksdagen har beslutat om ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter mm.  Särskilda ordningar utökas  Idag gäller speciella regler om förenklad hantering av redovisning, betalning och kontroll av moms för bl.a elektroniska tjänster....