Förlängd anståndstid för skatter

Förlängd anståndstid för skatter

Anståndstid och avbetalningsplan Anståndstiden utökas med 36 (!) månader Riksdagen har beslutat att Skatteverket ska kunna bevilja ytterligare max 36 månaders anstånd med skatter och avgifter efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört. Regeringen hade...
Flera coronastöd återinförs

Flera coronastöd återinförs

Omsättningsstöd, omställningsstöd och anstånd med skatter Nedan har beslutats och vi återkommer när tjänsterna öppnar för att kunna söka stöden. Regeringen har nu meddelat att de avser att återinföra fler stöd för företag med anledning av pandemin. Det är...
Skattereduktion på inventarieköp

Skattereduktion på inventarieköp

Den tillfälliga skattereduktionen gäller för investeringar i inventarier. Även inköp av begagnade inventarier ger skattereduktion. Förutom utgiften för själva inventariet består anskaffningsvärdet av samtliga utgifter för att förvärva inventariet, t ex installation,...
Omställningsstödet förlängs till september

Omställningsstödet förlängs till september

Regeringen har beslutat att förlänga omställningsstödet för tiden maj–september. En nyhet för dessa perioder är att löner räknas som fast kostnad. Omställningsstödet förlängs på samma villkor Villkoren för stödet är oförändrade. För att få stöd för dessa stödperioder...