Förmån av laddstation – inte skattefritt

Förmån av laddstation – inte skattefritt

Skatteverket har nu ändrat uppfattning vad gäller förmånsbeskattning av laddstationer som bekostas av arbetsgivaren för att ladda en förmånsbil vid den anställdes bostad.  Den utrustningen har undantagits från skatt, med hänvisning till att innehav av en miljöbil...
Förlängning av stödåtgärder pga corona

Förlängning av stödåtgärder pga corona

Regeringen föreslår att stödåtgärderna korttidsarbete, omställningsstöd och omsättningsstöd förlängs. Dessutom förlängs tiden för anstånd med skatteinbetalningar. Korttidsarbete Stöd vid korttidsarbete kan idag beviljas under högst nio månader i följd. Regeringen...
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har nu tagit beslut om omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Reglerna träder i kraft 9 november 2020 och ansökan ska ha inkommit senast 31 januari 2021. Villkor för stöd För att få stödet krävs att omsättningsminskningen så gott som uteslutande är...